Migrationsverket prognos anhöriginvandring

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2021

6 feb. 2023 — Prognoserna visar regeringen hur Migrationsverkets verksamhet och därmed kostnader kan komma att utvecklas på kort och lång sikt. Det är i …

Prognoser – Migrationsverket

Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner.

Statistik – Migrationsverket

Här hittar du samlad statistik om beviljade uppehållstillstånd för arbete, studier, familjeanknytning, asyl och personer inom EU/EES. English (engelska).

Beviljade uppehållstillstånd översikter – Migrationsverket

Statistiköversikter av beviljade uppehållstillstånd – Migrationsverket

7 feb. 2023 — Prognoser och remisser. Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser och remisser – Migrationsverket

6 feb. 2023 — Migrationsverkets huvudscenario är fortsatt att cirka 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år. Samtidigt sänks prognosen för …

Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige – Migrationsverket

12 dec. 2022 — Förteckningen nedan samlar föreskrifter och allmänna råd som Migrationsverket (MIGRFS) och det tidigare Statens invandrarverk (SIVFS) …

Migrationsverkets föreskrifter

Migrationsverkets föreskrifter – Migrationsverket

28 jan. 2021 — Läs mer om den tillfälliga lagen. Läs mer om anhöriginvandring. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2020 ↩ …

Hur många kommer som anhöriginvandrare till Sverige?

Hur ser invandringen ut i Sverige? Vi har statistik som beskriver olika aspekter av invandring.

Invandring till Sverige – SCB

Invandring till Sverige

av A Rosén · Citerat av 11 — Invandring på grund av familjeskäl, anhöriginvandring är den vanligaste anledningen till att … prognoser (Migrationsverket 2008, Wikrén & Sandesjö 2006).

Hur ser invandringen ut i Sverige? Vi har statistik som beskriver olika aspekter av invandring.

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige.

Rosénsättning2

Keywords: migrationsverket prognos anhöriginvandring